Кераміка

Вівторок 11:00-13:30, каб. 205

Рябчук Анастасія

10 осіб

14 год

ЗареєструватисяОтримати сертифікат

Анотація

Види кераміки та глини; види декорування поверхні виробу барельєф і контррельєф, композиційне рішення рельєфу, комбінування різних елементів декору; декорування виробів рельєфним та гладким способом; керамічні оздоблювальні матеріали: класифікація, загальні властивості; виготовлення площинних керамічних виробів (квітка, сонях, горобина, півник, рибка, коник) за зразком; замальовування елементів українського декоративного розпису керамічних виробів; створення площинної композиції рослинноанімалістичного змісту за власним задумом; поняття про кахлі, декоративний пласт, історичні дані; технологія виготовлення кахлю; ескізний малюнок;орнаментальна символіка глиняних виробів; способи декорування виробу: лощіння, замивка, фляндровка, пастилаж,за допомогою пензликів, паличок, стеків, щіток тощо); традиційні розписні вироби народних майстрів; створення кахлю за власним ескізом, використовування виражальних можливостей проектно-графічних засобів для створення площинних та об’ємно-просторових композицій; скульптура малих форм (або так звана побутова пластика), її призначення; виготовлення скульптури малої форм із пласта зооморфної тематики (вазон, плафон, тощо); ознайомлення з історією народної іграшки: види і регіональні особливості народної глиняної іграшки, поняття «Стилізація»; міфологічні уявлення про птахів і тварин; особливості ліплення народної іграшки; прийоми і технічні засоби формування виробів; ескізні замальовки зразків регіональних іграшок (за зразками опішнянських, косівських та васильківських майстрів української народної іграшки); виготовлення іграшки «Півник» за мотивами українських народних майстрів.

Мета та завдання

Поглиблення теоретичних та практичних знань і підвищення рівня кваліфікації фахівця. Формування загальних уявлень про пластичні та декоративні можливості кераміки, особливості дизайну керамічних виробів; удосконалення умінь і навичок в галузі декоративно-прикладного мистецтва; підвищення загального культурного рівня слухачів та розвитку творчого потенціалу.

Очікувані результати

Поглиблення практичних вмінь та навичок, пов'язаних із приготуванням керамічної маси, виготовленням та декоруванням керамічних виробів відповідно до їх застосування, вивчення зображально-виражальні засоби кераміки та особливостей прояву закономірностей декоративної композиції в кераміці, набуття знань і вмінь щодо комплексного підходу у вирішенні конкретного завдання, враховуючи сукупність художніх, функціонально-технічних та інших задач; стилістичних особливостей кераміки.

Цільова аудиторія

Курс може бути рекомендований для керівників гуртків закладів позашкільної освіти, вчителів початкової та середньої загальної освіти, вихователів дошкільних закладів освіти, методистів закладів позашкільної освіти, інших фахівців.

Програма

Завантажити програму підвищення кваліфікації