Основи освітнього менеджменту

Середа 16:00-18:00, бібліотека

Голубенко Людмила

30 осіб

30 год

ЗареєструватисяОтримати сертифікат

Анотація

Цей курс знайомить з поняттям, що таке освітній менеджмент та його сутність, з побудовою управлінського циклу: аналізом (діагностикою), плануванням (проектуванням), організацією (координуванням), контролем (оцінюванням), регулюванням (корекцією), законами та стратегією інноваційного освітнього менеджменту; допомагає становленню особистості як активного та свідомого менеджера-професіонала, здатного до інноваційної освітньої діяльності, реалізатора своїх можливостей в інноваційній освітній діяльності. Практичну частину програми спрямовано на створення таких умов для особистості, щоб вона могла виявляти і розвивати свою активність, пізнавати себе, бути готовою до проєктної та маркетингової діяльностей, удосконалювати форми, методи та творчі способи розв’язання управлінських і професійних проблем.

Мета та завдання

Підвищити методичний та практичний рівень професійної компетентності завідувачів відділами та методистів закладів позашкільної освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) з питань менеджменту в освіті, змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти.

Очікувані результати

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; здатність приймати обгрунтовані рішення; здатність працювати в команді; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків; здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Цільова аудиторія

Курс призначений для завідувачів відділами та методистів закладів позашкільної освіти, методистів методичних кабінетів (центрів).

Програма

Завантажити програму підвищення кваліфікації