Мотивація педагогічних працівників закладу освіти

Середа 11:00-14:00, бібліотека

Тарасенко Ольга

40 осіб

4 год

ЗареєструватисяОтримати сертифікат

Анотація

Застосування знань та умінь з мотиваційного менеджменту сприяє професійному та особистісному розвитку педагогічного працівника. Розвиток психологічної компетентності педагога шляхом опанування новітніми практиками, технологіями, методиками, формами, методами професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів з урахуванням потреб педагогів, держави та глобалізованого світу.

Мета та завдання

Розвиток загальних інструментальних (когнітивних, методологічних, технологічних), міжособистісних і системних компетентностей; ознайомлення слухачів з сучасними методами психології, що дозволить ставити і вирішувати просвітницькі, корекційно-розвиткові, дослідницькі завдання в освітній сфері на сучасному рівні; сприяння вдосконаленню педагогічної майстерності та реалізації творчого потенціалу особистості педагога; сприяння в активізації професійного потенціалу педагогічних працівників.

Очікувані результати

– обізнаність із новітніми науковими знаннями з педагогіки, психології; – здатність використовувати знання з мотиваційного менеджменту для особистого професійного розвитку; – набуття нових умінь і навичок організації освітнього процесу; – здатність до рефлексії, вміння критично мислити та здійснювати самооцінку власної професійної діяльності; - здатність формувати та логічно обґрунтовувати власну позицію, позитивна мотиваційна орієнтація у міжособистісних комунікаціях. - здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, вміння вибудовувати власну освітню траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Цільова аудиторія

керівники гуртків, учителі, вихователі ГПД, психологи, керівники підрозділів, методисти закладів освіти.

Програма

Завантажити програму підвищення кваліфікації