Профілактика булінгу в закладах освіти

Вівторок 11:00-12:30, бібліотека

Тарасенко Ольга

40 осіб

2 год

ЗареєструватисяОтримати сертифікат

Анотація

Актуальність програми полягає в необхідності здобуття педагогом знань з психології для кращого розуміння поведінки дитини, групи дітей. Знання, застосування яких допоможуть в створенні позитивного клімату в дитячому колективі освітнього закладу та сприяють якісному засвоєнню навчального матеріалу.

Мета та завдання

Розвиток загальних інструментальних (когнітивних, методологічних, технологічних), міжособистісних і системних компетентностей; створення умов для набуття слухачами досвіду творчого підходу до забезпечення освітнього процесу в сучасних умовах розвитку суспільства; розвиток здатності слухачів самостійно удосконалювати свій фаховий рівень

Очікувані результати

– здатність виявляти та розрізняти випадки жорстокого поводження з дитиною, булінгу; – здатність до створення психологічно безпечних умов для освітнього середовища; – здатність використовувати прийоми розвитку саморегуляції та самодопомоги, психосоціальної підтримки; – здатність вирішувати професійні завдання на основі використання отриманої інформації; – дізнатись про причини дитячого булінгу; – здатність застосовувати методи профілактики та протидії булінгу в освітніх закладах; -здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, вміння вибудовувати власну освітню траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Цільова аудиторія

Керівники гуртків, учителі, вихователі ГПД, психологи, керівники підрозділів, методисти закладів освіти.

Програма

Завантажити програму підвищення кваліфікації