Профілактика професійного вигорання як умова ефективної діяльності педагогічних працівників

Вівторок 11:00-13:00, каб. 222

Бурмак Альона

15 осіб

6 год

ЗареєструватисяОтримати сертифікат

Анотація

Сьогодення сповнено численними труднощами, ситуаціями підвищеного стресу, які, на жаль, стали звичними для представників різних професій. Професія педагога належить до категорії стресогенних і вимагає активізації життєвих сил і швидкої адаптації до мінливих умов робочого середовища. Педагогічну діяльність постійно супроводжує емоційне і фізичне напруження, комунікаційне навантаження, нерідко складний психологічний клімат в колективі, що може призвести до відчуття виснаженості і пригніченості. В окремих випадках емоційна напруженість досягає критичного рівня, що може викликати втрату самовладання та самоконтролю. Тому дана програма буде корисною педагогам у підвищенні рівня поінформованості та обізнаності з психологічними особливостями синдрому «професійного вигорання», його причинами та наслідками; сприятиме формуванню позитивного професійного мислення, визначенню шляхів власної ефективної професійної діяльності.

Мета та завдання

Надання психологічної допомоги педагогічним працівникам щодо діагностики, профілактики та подолання професійного стресу, синдрому «професійного вигорання». 

  • ознайомлення учасників з поняттям синдром «професійного вигорання», його причинами та наслідками; 
  • надання психологічного інструментарію для самодіагностики синдрому «професійного вигорання» і особливостей професійного стресу;
  • опанування спеціальними методиками, спрямованими на профілактику і подолання синдрому «професійного вигорання» та техніками тайм-менеджменту, як складовою ефективної організації робочого часу.

Очікувані результати

У результаті відвідання курсу, слухачі повинні розширити поняття про синдром «професійного вигорання», професійний стрес, причини та наслідки; навчитися своєчасно розпізнавати, діагностувати синдром професійного вигорання і професійного стресу, проводити його профілактику, використовувати стратегії подолання професійного вигорання у себе; застосовувати опановані техніки тайм-менеджменту для ефективної організації свого робочого часу. Матеріали можуть бути використані у практичній діяльності психологів, які працюють з різним контингентом працівників, схильних до професійного вигорання.

Цільова аудиторія

Педагоги, практичні психологи, психологи, методисти, керівники гуртків.

Програма

Завантажити програму підвищення кваліфікації