Психологія ефективного управління

Четвер, П'ятниця 11:00-13:00, бібліотека

Долгова Олександра

15 осіб

6 год

ЗареєструватисяОтримати сертифікат

Анотація

Навчальна програма «Психологія ефективного управління» містить відомості з цілого ряду галузей знань, що мають безпосереднє відношення до професійної діяльності, тісно пов'язаної з процесом спілкування в сфері повсякденних міжособистісних відносин. Оволодіння основами сучасного менеджменту – цікавий та складний багатоплановий процес. Формування навичок менеджера здійснюється через постійне активне навчання і самовдосконалення. Неможливо ефективно здійснювати процес управління людьми без усвідомлення своїх сильних та слабких сторін, набуття навиків суспільної комунікації, самодисципліни, командної взаємодії.

Мета та завдання

Розвиток управлінських навичок та готовності педагога до координації роботи команди, розкриття особливостей створення та розвитку команди в закладі освіти, ознайомлення з психологічними законами комунікації в колективі.

Очікувані результати

• формування усвідомлених уявлень про сутність процесу управління; • набуття знань про особистісні якості керівника, їх вплив на ефективність управлінської діяльності; • оволодіння практичними навичками аналізу управлінської діяльності, людських взаємин і стосунків у колективі; • вивчення способів вирішення проблем мотивації поведінки в процесі спільної діяльності.

Цільова аудиторія


Програма

Завантажити програму підвищення кваліфікації